• Nước mắm cốt nhĩ loại Thượng Hạng

    Nước mắm cốt nhĩ loại Thượng Hạng

    Ủ chượp truyền thống

    Không có chất bảo quản, hương, vị tự nhiên

    Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003).