Sep
21

Qui Trình Chiết Xuất


by Trần Anh Vỹ
posted in Giới Thiệu
Comments Off on Qui Trình Chiết Xuất

Đánh bắt cá cơm  —> Làm sạch cá cơm  —> Muối cá cơm —> Qui trình ủ chượp —> Kéo rút, đảo trộn nước phổi —> Rút lù nước mắm nhĩ —> Đóng chai, dán nhãn.

qui trinh sản xuất1. Nguyên liệu chế biến: là các loại cá cơm như: Sọc Tiêu, Cơm Than, Phấn Chì, Phấn Đỏ và muối NaCl.
2. Dụng cụ chế biến: là thùng gỗ được làm thủ công với thể tích từ 5-15 mét khối, cá được đảo liên tục đến khi ủ chượp, tiến hành kéo rút liên hoàn để cá mau chín và chiết được nhiều đạm từ thịt cá.
3. Thời gian ủ chượp : từ 12 tháng trở lên
4. Thực hiện các bước tóm tắt theo quy trình trên